تیشو شیشه

در وزن های 5 تا 50 گرمی می باشند. از این پارچه ها به صورت یک لایه در سطح کار استفاده می شود که مقاومت خوردگی را بالاتر ببرد و سطحی صاف ایجاد کند.