رزین اپوکسی

دارای خواص مکانیکی بالایی هستند و نسبت به عوامل محیطی پایداری بیشتری از خود نشان می دهند ازینرو برای کاربردهای هوایی منحصر به فرد می باشند.

بدلیل قدرت چسبندگی بسیار خوبی که دارند و نیز به دلیل مقاومت به آب، برای ساخت قطعات دریایی بسیار مناسب هستند.