کستینگ

رزین اپوکسی جهت ریخته گری Casting Epoxy resin

این رزین های اپوکسی جهت کاربرد در صنایع الکتریکی، مکانیکی، الکترونیک، تجهیزات ولتاژ بالا و پایین استفاده می شود.