الیاف شیشه

با ترکیب چهارگانه ( ماسه، کائولین، سنگ آهک و کولمانیت) در دمای 1600 درجه سانتیگراد ، شیشه مایع بوجود می آید این مایع از بوش های بسیار ریز عبور کرده و همزمان سرد هم می شود تا فیلامنت های در قطر 5 تا 24 میکرون را بوجود آورد. این فیلامنت ها در کنار هم قرار می گیرند تا ریسمان ((Strand را بوجود آورند. مجموع 50 تا 60 ریسمان، Roving  یا Tow را بوجود می آورند. اگر ریسمان از پیچیدن رشته ها دور یکدیگر بوجود آید، ریسمان تابیده Yarn را بوجود می آورد. این ریسمان ها وارد مرحله آهار زنی می شوند که از طرفی انسجام فیلامنت حفظ شود و از طرفی مانع سایش شیشه شود.