لایه گذاری دستی

رزین اپوکسی جهت سیستم لمینیت Laminating System

این رزین های اپوکسی مورد استفاده در کامپوزیت ها جهت ساخت قطعات بزرگ با عملکرد بالا می باشد که مورد استفاده در صنایع مکانیکی، ساخت قطعات خودرو، هوایی، دریایی، انرژی باد و… می باشد.