پارچه حصیری

پارچه های شیشه بافته شده از Roving هستند که قیمت آنها بسیارمناسب می باشد وخیلی خوب با رزین آغشته می شوند. این پارچه ها در وزن های 100 گرمی تا 800 گرمی قابل تامین می باشند.