پارچه چند محوره

در مقایسه با پارچه های شیشه حصیری، این پارچه ها تا 20% کارایی مکانیکی را بالا می برند.

این پارچه های شیشه به صورت تک جهته (UD)، دو جهته (0/90  و +/-45)، سه و چهار جهته در عرض های 100 و 127 سانتیمتر قابل عرضه است.